I Really Want Some Miso Soup Lyrics – TikTok

Song Info: I Really Want Some Miso Soup Song – TikTok Song.

I Really Want Some Miso Soup Lyrics

I really want some miso soup…
Oh my God miso soup!

I really want some miso soup…
Oh my God miso soup!

Music Video